รู้จักเรา

การลงทุนจากต่างประเทศ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจากบราซิล

จากข้อมูลพบว่ายังไม่มีการลงทุนจากบราซิลที่จดทะเบียนในไทย ในอดีตเคยมีบริษัทการค้าสัญชาติบราซิลที่เป็นตัวแทนส่งออกพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนโดยมีสำนักงานในกรุงเทพมหานคร แต่ได้ปิดกิจการไปแล้วในปี ค.ศ. 2011