รู้จักเรา

สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวม

นโยบายสินค้าและอุตสาหกรรมของบราซิล

ในแง่อุตสาหกรรม กล่าวได้ว่าไทยและบราซิลมีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่ โดยบราซิลมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ข้ามชาติ 21 แห่ง ส่วนไทยมีบริษัทลักษณะดังกล่าว 10 แห่งและได้รับการขนานนามว่าเป็น “ดีทรอยต์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นการเปรียบเปรยกับศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ในสหรัฐอเมริกา

มีการคาดการณ์กันว่าจะมีเงินลงทุนใหม่ๆ อัดฉีดในอุตสาหกรรมนี้ของทั้งสองประเทศในอีกหลายปีข้างหน้า นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว ยังมีอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ถือว่ามีความแข็งแกร่งในทั้งสองประเทศ

อุตสาหกรรมยานยนต

อุตสาหกรรมยานยนต์


อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอรัฐบาลบราซิลได้วางโครงสร้างนโยบายอุตสาหกรรมเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งยังไม่สอดคล้องดังที่ผู้เชี่ยวชาญหลายสำนักได้เก็งไว้ การขาดนโยบายอุตสาหกรรมในช่วงทศวรรษที่ 1990 ส่งผลร้ายต่ออุตสาหกรรมของบราซิลในภาพรวมและยังผลมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงปี ค.ศ. 2003 อดีตประธานาธิบดีลูลาได้เริ่มวางนโยบายอุตสาหกรรมซึ่งมีผลบังคับใช้แบบจำกัดและมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมหลักเพียงไม่กี่อุตสาหกรรมเท่านั้น

ส่วนนโยบายอุตสาหกรรมฉบับล่าสุดมีชื่อเรียกว่า Brasil Maior และมีการดำเนินการโดยประธานาธิบดีดิลมา โดยเสนอแรงจูงใจทางการเงินให้กับบางอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อได้เปรียบทั่วไปบางประการสำหรับอุตสาหกรรมโดยรวม แม้โครงการนี้จะให้ผลสัมฤทธิ์ แต่ผู้บริหารระดับสูงหลายรายได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นนโยบายที่ธรรมดาเกินไปและไม่สามารถคาดเดาได้ ตัวอย่างเช่น สินค้าบราซิลรายการพิเศษที่ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราภาษีภายนอก (TEC) ของกลุ่มประเทศ Mercosur รวม 100 รายการ จากนั้นมีการปรับขึ้นภาษีเป็นระยะเวลา 1 ปีโดยเน้นสินค้าที่เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม ส่งผลให้ต้นทุนและราคาสินค้าอุตสาหกรรมของบราซิลเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย การเลือกรายการสินค้าแบบไร้แบบแผนโดยปราศจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทำให้เกิดความไม่พอใจในแวดวงอุตสาหกรรมในวงกว้าง

ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งจากการขาดนโยบายอุตสาหกรรมที่ดีคือทำให้ขาดแคลนบริษัทบราซิลในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี ในความเป็นจริงแล้ว อุตสาหกรรมนี้ได้รับผลกระทบเชิงลบมากที่สุดจากการปิดกิจการของบริษัทและภาวะที่ต้องพึ่งพาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นำเข้ามากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ สินค้านำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศกำลังพัฒนาและประเทศในแถบเอเชีย จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัทของไทยอีกทางหนึ่ง

เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภาคเอกชนเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องของนโยบายอุตสาหกรรมและนโยบายการค้าของประเทศเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่นโยบายอุตสาหกรรมไร้ซึ่งโครงสร้างที่ชัดเจนและมีการจัดทำขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น นโยบายการค้าก็ยังไม่สามารถก่อให้เกิดการลงนามข้อตกลงทางการค้าใหม่ได้ ซึ่งเป็นการจำกัดความสามารถของบริษัทบราซิลในการส่งออกไปยังตลาดใหม่และทำให้อุปสรรคทางการค้าชิ้นส่วนและอะไหล่อุตสาหกรรมในบราซิลคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ รัฐบาลบราซิลแย้งว่าการลงนามข้อตกลงทางการค้าใหม่กับประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหภาพยุโรป จะทำให้สินค้าอุตสาหกรรมจำนวนมหาศาลไหลบ่าเข้ามาในประเทศและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมของบราซิล อย่างไรก็ดี รัฐบาลเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าหากยังคงจุดยืนดังกล่าว ประเทศจะต้องสูญเสียโอกาสทางการค้าอย่างแน่นอน