เกร็ดการทำธุรกิจ

วัฒนธรรมทางธุรกิจ

วัฒนธรรมในการทำธุรกิจแตกต่างกันไปในแต่ละภาคของประเทศ วัฒนธรรมในเซาเปาลูมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในบราซิล ชาวตะวันตกอาจปรับตัวและทำงานในเซาเปาลูได้ง่ายกว่า ส่วนรัฐทางตอนใต้ก็มีความทันสมัยและดำเนินไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวยังคงมีบทบาทสำคัญ ส่วนรีโอเดจาเนโรนั้นมีวัฒนธรรมเฉพาะตัว ซึ่งเป็นไปอย่างเนิบช้ากว่าและเน้นที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างมาก ในขณะที่มีนัสเชไรส์มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันแต่ก็ยังคงความแตกต่าง โดยจะต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการทำธุรกิจนานกว่า

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวัฒนธรรมในการทำธุรกิจที่ต่างออกไปเล็กน้อย โดยวิถีชีวิตที่นั่นมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันในการทำงานมากกว่า จึงเป็นไปอย่างเนิบช้าและเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ธุรกิจดำเนินไปช้ากว่าและการติดต่อธุรกิจมักขึ้นอยู่กับความรู้และการปฏิสัมพันธ์ของนักธุรกิจเป็นหลัก ส่วนวัฒนธรรมในภาคกลางตะวันตกและภาคเหนือนั้นก็มีความต่างเช่นกัน แต่ยากที่จะบ่งบอกลักษณะแบบเหมารวมทั้งภาค

โดยทั่วไป ชาวบราซิลชอบการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและหุ้นส่วนธุรกิจ โดยความเข้าใจในตัวอีกฝ่ายถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อใจและความสัมพันธ์ที่ดีกว่า พนักงานมักจะเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้กันฟังในที่ทำงาน ซึ่งอาจไม่ใช่วิสัยปกติในหลายประเทศ เช่นเดียวกับ การประชุมธุรกิจมักเริ่มต้นด้วยการสนทนาเรื่องข่าวทั่วไปและเรื่องราวในชีวิตประจำวัน เช่น อากาศ ฟุตบอล และการจราจร การเริ่มประชุมแบบเข้าเรื่องธุรกิจเลยอาจถือว่าไม่สุภาพได้ นอกจากนี้ ชาวบราซิลมักไม่เข้าประชุมตรงเวลา การเข้าประชุมสายไม่เกิน 15 นาทีถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ยอมรับได้และการประชุมที่กินเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ถือเป็นเรื่องปกติ

การประชุมธุรกิจช่วงมื้อเช้าหรือกลางวันเป็นสิ่งที่ทำได้ทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อมีการประชุมครั้งแรกไปแล้ว โปรดทราบว่าในการประชุมธุรกิจนั้น อาจมีการพูดคุยนอกเรื่องธุรกิจก่อนที่จะเข้าเรื่องธุรกิจได้ ชาวบราซิลชอบทำความรู้จักบุคคลที่ตนต้องทำงานด้วยให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยทั่วไป ชาวบราซิลมักจะระแวงในการติดต่อธุรกิจขั้นแรก โดยเฉพาะในเวลาที่มีความเสี่ยงชัดเจนหรือหากไม่มีความสัมพันธ์อันดีหรือคนที่รู้จักแนะนำมาก่อน


เคล็ดลับสำหรับนักธุรกิจในบราซิล

 • แม้ชาวบราซิลจะขึ้นชื่อว่าไม่ตรงต่อเวลา แต่ในการทำธุรกิจกลับไม่เป็นเช่นนั้น ผู้บริหารระดับสูงของบราซิลมีความตรงต่อเวลาและมักจะโทรแจ้งล่วงหน้าหากไม่สามารถมาพบตามเวลาที่นัดหมายได้
 • การสนทนา “เพื่อทำความรู้จัก” มักจะเป็นการพูดคุยสบายๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันตามสื่อหรือทีมฟุตบอล
 • ชายและหญิงแต่งกายด้วยชุดทำงานอย่างเป็นทางการ
 • ในช่วงเริ่มประชุม จะมีการบริการกาแฟถ้วยเล็กๆ ซึ่งมีรสชาติแรงกว่ากาแฟที่บริการทั่วไปในประเทศอื่น
 • ชาวบราซิลสนใจเรื่องราวของชาวต่างชาติหรือเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศนั้นๆ
 • หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของบราซิลเพราะอาจจุดประเด็นละเอียดอ่อนหรือการพูดคุยทางการเมืองได้
 • การนำเสนอควรเป็นกลาง กระชับ ชัดเจน และเลี่ยงรายละเอียดที่มากเกินไปในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลเชิงเทคนิค ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าลูกค้ามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่ายมาแล้วพอสมควร โดยมากลูกค้าจะไม่ถามคำถามในระหว่างการนำเสนอ แต่เก็บไว้ถามหลังนำเสนอเสร็จ โดยเฉพาะเรื่องราคา
 • ผู้บริหารบราซิลมักไม่พูดออกมาตรงๆ ว่าไม่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ แต่จะใช้วิธีที่กำกวมและปล่อยให้การสนทนดำเนินต่อไป
 • อาจมีการเชิญให้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำเพื่อทำการเจรจาต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการประชุมธุรกิจ ดังนั้น จึงไม่ควรมองว่าการรับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำเป็นการสังสรรค์
 • โดยมาก ชาวต่างชาติจะไม่ได้รับเชิญให้พบกับครอบครัวของลูกค้า ทั้งที่มีการเชิญในลักษณะในประเทศอื่นมากกว่า อย่างไรก็ดี หลังจากมีการพูดคุยธุรกิจที่สำคัญครบแล้ว ชาวบราซิลชื่นชอบการพูดคุยสบายๆ เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของตน
 • ชาวต่างชาติควรเสนอตัวเลี้ยงเจ้าภาพ แม้ในกรณีที่ลูกค้ายืนยันว่าจะจ่ายค่าอาหาร การเสนอตัวในลักษณะนี้จะเป็นที่พึงพอใจ โดยไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องเงิน แต่เป็นการแสดงน้ำใจมากกว่า
 • ในขณะที่กำลังจะออกจากสถานที่ ลูกค้าอาจเสนอที่จะส่งชาวต่างชาติกลับโรงแรม ขอแนะนำให้รับข้อเสนอนี้ไว้เพราะชาวบราซิลถือเรื่องความสะดวกสบายและความปลอดภัยของแขกเป็นสำคัญ

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

ควรหลีกเลี่ยงทัศนคติบางอย่างในขณะติดต่อธุรกิจกับชาวบราซิล เพราะอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ลูกค้ามองบริษัทและส่งผลเสียต่อการเจรจาธุรกิจได้

 • ไม่ตอบอีเมลของลูกค้าทันที
 • สัญญาว่าคุณจะส่งออกสินค้าเกินกำลังการผลิตของบริษัท
 • ปรับราคาหลังจากยื่นใบแจ้งหนี้อย่างย่อแบบเป็นทางการไปแล้ว
 • ไม่ส่งตัวอย่างสินค้าตามที่สัญญาไว้
 • แก้ไขแบบการชำระเงินตามที่ตกลงไว้อยู่ฝ่ายเดียว
 • ตั้งเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterm) ที่ลูกค้าไม่ยอมรับ
 • ส่งสินค้าคุณภาพต่ำกว่าที่รับประกันไว้
 • ไม่ส่งเอกสารที่จำเป็นให้ทันเวลา
 • ไม่อธิบายความคาดเคลื่อนในเอกสารที่จำเป็น
 • ไม่เชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมประเทศหรือบริษัทของตน
 • แสดงทัศนคติที่ไม่ดีต่อประเทศของตนเองหรือบราซิล
 • ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • ปฏิเสธให้ความร่วมมือในกรณีชดเชยประกัน
 • บอกเป็นนัยว่าอาจไม่จ่ายเงินหากไม่ชำระเงินผ่านตราสารเครดิต
 • ยืนยันให้ชำระเงินล่วงหน้าเนื่องจากไม่ไว้วางใจ
 • ประกาศว่าจะทำกรมธรรม์ประกันสินเชื่อซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจ
 • วิพากษ์วิจารณ์การคมนาคมในเมือง ความยากจน อาชญากรรม อาหาร หรือด้านอื่นๆ ของบราซิล