เกร็ดการทำธุรกิจ

ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ

ในบางอุตสาหกรรม ผู้บริโภคอาจจับจ่ายในลักษณะที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน ซึ่งขอแนะนำให้บริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ผู้บริโภคอาจมีแนวคิดที่ต่างจากอีกหลายประเทศและมีพฤติกรรมที่คาดไม่ถึง ส่งผลให้ยอดขายไม่ดีเท่าที่ควร มีหลายกรณีที่บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาในบราซิลโดยใช้กลยุทธ์และวิธีการคล้ายกับที่ใช้ในประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน แต่ต้องผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้

นักลงทุนต่างชาติควรระลึกไว้ว่าแม้บราซิลจะอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ แต่ก็มีความแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆ ไม่ควรสันนิษฐานว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในแง่ภาษา พฤติกรรมการบริโภค และวัฒนธรรม วัฒนธรรมและทัศนคติแบบบราซิลนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและซับซ้อน จึงขอแนะนำอย่างยิ่งว่าให้ลองทำความเข้าใจวิถีและวัฒนธรรมแบบบราซิลก่อนเข้ามาทำธุรกิจในตลาดนี้ แต่หากไม่สามารถทำได้ นักลงทุนหรือผู้ทำการค้าต่างชาติควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นเพื่อทำความเข้าใจศักยภาพของตลาดอย่างแท้จริงสำหรับสินค้าและการบริการของตน

ตัวอย่างเช่น

บริษัทประกันภัยรถยนต์จากอังกฤษแห่งหนึ่งวางแผนจะเข้ามาขายการบริการทางอินเทอร์เน็ตในตลาดบราซิล โชคดีที่บริษัทนี้จ้างบริษัทที่ปรึกษาที่หาข้อมูลอุตสาหกรรมประกันภัยในบราซิล และได้เรียนรู้ว่าแม้กฎหมายจะอนุญาตให้จำหน่ายการบริการประกันภัยรถยนต์ทางอินเทอร์เน็ตได้ แต่การขายประกันจริงๆ นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ใช้ทีมตัวแทนขาย เพราะสหภาพแรงงานและเครือข่ายตัวแทนประกันจะขัดขวางความพยายามและทำลายชื่อเสียงของบริการทางอินเทอร์เน็ตนั้น หลังจากพบอุปสรรคและรู้แจ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในบราซิลแล้ว บริษัทจึงล้มเลิกการลงทุนในตลาดนี้ไป