เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการลงทุนในพื้นที่

ชาวต่างชาติจะต้องเข้าใจวิถีชีวิตและการทำธุรกิจแบบบราซิลก่อนตั้งความคาดหวังในการทำงาน จะต้องเข้าใจว่าการทำธุรกิจแบบบราซิลอาจดูไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นวิธีการทำงานที่ดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพที่สุด

อย่างไรก็ดี การทำงานในแบบเฉพาะของบราซิลนั้นใช้ได้ผลและทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี อาจไม่ได้เคลื่อนตัวได้เร็วอย่างที่ควร แต่ก็สามารถทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จค่อนข้างดี ดังนี้


1.

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมต่างๆ ในบริษัท


2.

วางแผนให้มากที่สุด โดยเฉพาะการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้น


3.

ปฏิบัติตามกฎหมายและระบบราชการในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น ด้านกฎหมายและบัญชี


4.

คาดหวังว่าจะพบกับการแข่งขันสูงหากไม่ใช่สินค้าหรือการบริการเฉพาะ และต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการคว้าส่วนแบ่งตลาด


อย่าลืมว่าแม้การทำธุรกิจในบราซิลจะทำได้ยากมาก แต่หากสามารถฝ่าฟันไปได้ ผลตอบแทนที่ได้รับจะอยู่ในระดับสูง

นักธุรกิจต่างชาติโดยมากจะได้รับผลกำไรในบราซิลสูงกว่าที่อื่นและกล่าวว่าถือว่าคุ้มค่าการลงทุนและอุปสรรคที่พบมามากมายในช่วงแรก