เกร็ดการทำธุรกิจ

ปัญหา อุปสรรค และข้อพึงระวัง

การทำธุรกิจในบราซิลอาจมีความซับซ้อนและยุ่งยากอยู่บ้าง ทั้งภาระในการติดต่อราชการ ต้นทุน และปัจจัยด้านอื่น ทำให้นักธุรกิจต้องมีความอดทนสูง นักธุรกิจต่างชาติหลายคนเคยร้องทุกข์เกี่ยวกับสภาวะธุรกิจในบราซิล บางคนล้มเลิกกิจการและออกจากประเทศไป

อย่างไรก็ดี นักลงทุนที่สามารถยืนหยัดและบริหารธุรกิจได้ดีสามารถทำผลกำไรและผลตอบแทนได้สูง นักลงทุนชาวอเมริกันรายหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ในบทความเกี่ยวกับอุปสรรคที่ธุรกิจต่างชาติต้องประสบในบราซิลว่า


" การทำธุรกิจในบราซิลยากกว่าการทำในประเทศอื่นๆ ถึง 3 เท่า แต่ผลตอบแทนและกำไรก็สูงกว่าที่อื่นถึง 3 เท่าเช่นกัน "

หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ความซับซ้อนในการทำธุรกิจที่บราซิลอาจจะน่าหวาดหวั่น แต่ผลที่ได้รับหลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นได้แล้วก็สูงตามไปด้วย


  • ธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมเก่าแก่ มักประสบความยากลำบากและแรงกดดันอันหลากหลายจากคู่แข่งที่มีอยู่เดิม
    นักลงทุนต่างชาติจะต้องเตรียมตัวพร้อมรับมือกับกลยุทธ์ที่ไม่เป็นธรรมหลายรูปแบบจากคู่แข่ง เช่น การใช้สื่อ ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือผู้จัดการ
  • ธุรกิจจะต้องพบเจอกับความท้าทายที่ต่างออกไปในอุตสาหกรรมใหม่
    เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การสื่อสาร เป็นต้น
  • หากอุตสาหกรรมนั้นอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
    แรงกดดันจะเน้นไปที่การแข่งขันและการจำหน่ายสินค้าและการบริการเป็นหลัก เช่น มีบริษัทใหม่ที่ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตมากมายที่มีผลประกอบการที่ดีและประสบความสำเร็จในบราซิล อีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าการแข่งขันมุ่งเน้นไปที่ราคาและคุณภาพของสินค้าและการบริการมากกว่าธรรมเนียมปฏิบัติในตลาดที่ต่างจากปกติและกลยุทธ์ที่ไม่เป็นธรรม

จากการจัดอันดับบราซิลในดัชนีการดำเนินธุรกิจของธนาคารโลก ธุรกิจต่างๆ จะต้องรับมือกับระบบราชการที่ซับซ้อน ต้นทุนในการจัดส่งสินค้าที่สูง ภาษีสูง และการบริการจากภาครัฐที่ล่าช้า