เกร็ดการทำธุรกิจ

โครงสร้าง/แนวโน้มทางการค้า

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีด้านไอที

การค้าจากต่างประเทศเริ่มมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและธุรกิจของบราซิลมากขึ้น ด้วยขนาดของประเทศที่ใหญ่ทำให้ธุรกิจของบราซิลไม่ค่อยให้ความสนใจกับตลาดโลกและการค้าระหว่างประเทศมากนัก

ธุรกิจในบราซิลมักจะพึ่งพาตลาดในประเทศเป็นหลัก อันเนื่องมาจากนโยบายการค้าปกป้องการค้า โดยเฉพาะในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาที่ชนชั้นกลางเติบโตขึ้นและใช้จ่ายมากขึ้นในภาพรวม

อย่างไรก็ดี สำหรับสินค้าบางอย่างที่ไม่มีผู้ผลิตในประเทศรายใหญ่ เช่น

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีด้านไอที

ผู้บริโภคชาวบราซิลชื่นชอบซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากกว่า โดยเน้นการนำเข้าเป็นหลัก การนำเข้าสินค้าประเภทนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบหลายปี โดยเฉพาะแบรนด์และสินค้าเทคโนโลยีต่างชาติ

ชาวบราซิลมักจะจับจ่ายในช่วงเดินทางออกนอกประเทศโดยจะนำสินค้าใส่กระเป๋าเดินทางซึ่งมักจะเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้เสมอ แม้การกระทำลักษณะนี้จะเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหูว่าการทำเช่นนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไอที รัฐบาลได้พยายามจำกัดการนำเข้าลักษณะนี้จากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวนำสินค้าเกินพิกัดเข้ามาจากต่างประเทศ