ข่าวเด่น

โครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล

โครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้ดำเนินโครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิลโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญเจ้าของธุรกิจและนักออกแบบเสื้อผ้าและแฟชั่นชาวบราซิล ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งในบราซิลและประเทศอื่น ๆ เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-31 ส.ค. 2561โดยคณะได้ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จ. อยุธยา พิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน จ.อุบลราชธานี ผ้าหมักโคลนหนองสูง จ.มุกดาหาร และผ้าไหมแพรวา จ. กาฬสินธุ์ นอกจากนี้ คณะได้พบหารือกับนายกสมาคมและผู้ออกแบบแฟชั่นไทย รวมทั้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านแฟชั่น และส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมสิ่งทอ ตลอดจนการเพิ่มการส่งออกผ้าไหมไทยและผ้านวัตกรรมของไทย

09/06/2018กลับหน้าหลัก