ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์การแพทย์
จัดกิจกรรม Roadshow ในเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์การแพทย์...

เครื่องสำอาง
จัดกิจกรรม Roadshow ในเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทเครื่องสำอาง...

เฟอร์นิเจอร์
จัดกิจกรรม Roadshow ในเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าเฟอร์นิเจอร์...

การส่งเสริมนักท่องเที่ยวบราซิลไปไทย
จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชลและผู้สื่อข่าวด้านวัฒนธรรมเดินทางไปประเทศไทย เพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในช่วงเดือน พ.ค. 2558...

สินค้าอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบรถจักรยานและส่วนประกอบ...

สินค้าอาหารไทย
อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผักกระป๋องแปรรูป เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ข้าว...