โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

สินค้าอาหารไทย

อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผักกระป๋องแปรรูป เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ข้าว

ตัวเลขการส่งออก มกราคม – กันยายน 2557 ตัวเลขเป้าหมาย

20.3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

แผนการดำเนินการต่อไป

  • จัดกิจกรรม Roadshow ในเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าดังกล่าว
  • นำนักธุรกิจด้านอาหารของบราซิลเยือนไทย เพื่อเข้าร่วม Trade Fair ทางด้านอาหารที่เมืองไทยจัดขึ้นทุกๆ ปี (ช่วงเดือน พ.ค. 2558)
  • ส่งเสริมให้มีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกอาหารไทยและผู้นำเข้าชาวบราซิล
  • ส่งเสริมการร่วมมือระหว่าง Hypermarket ในไทยกับในบราซิลได้แก่ Big C ในไทยและ Pao de Acucar ในบราซิล เพื่อหาทางนำเข้าสินค้าไทยในบราซิลเพิ่มขึ้น
  • มุ่งเจาะตลาดให้สินค้าอาหารไทยที่มีศักยภาพสูงในหมู่คนบราซิลส่วนใหญ่ ได้แก่ ซอสเครื่องปรุงอาหาร เครื่องปรุงอาหารสำเร็จรูป บะหมี่สำเร็จรูปและ Energy Drink
  • แสวงหาลู่ทางการค้าและการลงทุนต่อยอดของสินค้าด้านการบริโภคที่ได้มาจากการแปรรูปทางการเกษตรของไทย
    (อาทิ บริษัท ซีพีฯ สามารถนำผลผลิตไก่ในบราซิลไปต่อยอด ส่งออกขายต่อยังประเทศที่ 3)

01/07/2015กลับหน้าหลัก