โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

การส่งเสริมนักท่องเที่ยวบราซิลไปไทย

ตัวเลขการส่งออก มกราคม – กันยายน 2557 ตัวเลขเป้าหมาย

30,985 คน

แผนการดำเนินการต่อไป

  • จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชลและผู้สื่อข่าวด้านวัฒนธรรมเดินทางไปประเทศไทย เพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในช่วงเดือน พ.ค. 2558
  • เมื่อจัดกิจกรรม Roadshow และเทศกาลอาหารไทยในแต่ละเมือง สอท. จะผนวกการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยด้วย

01/07/2015กลับหน้าหลัก