โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์

ตัวเลขการส่งออก มกราคม – กันยายน 2557 ตัวเลขเป้าหมาย

23.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

แผนการดำเนินการต่อไป

  • จัดกิจกรรม Roadshow ในเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าเฟอร์นิเจอร์
  • หาลู่ทางที่จะเข้าถึงตลาดเฟอร์นิเจอร์โดยผ่านวงการ Interior designer ของบราซิลที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของเฟอร์นิเจอร์ในบราซิลและต้องสร้างกระแสเฟอร์นิเจอร์ไทยในนิตยสารที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านของบราซิล

01/07/2015กลับหน้าหลัก