โครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์

เครื่องสำอาง

ตัวเลขการส่งออก มกราคม – กันยายน 2557 ตัวเลขเป้าหมาย

1.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

แผนการดำเนินการต่อไป

  • จัดกิจกรรม Roadshow ในเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าประเภทเครื่องสำอาง
  • หาลู่ทางและจับคู่ทางธุรกิจในโอกาสที่เหมาะสม
  • สอท. พร้อมจะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภท ผลิตภัณฑ์สปา ในบราซิล ตามโรงแรมชั้นนำต่าง ๆ ในเมืองใหญ่ๆ
    (เช่น โรงแรม Tivoli ณ นครเซาเปาลู ได้เปิดบริการ สปาไทยให้แก่ลูกค้าผู้สนใจ)

01/07/2015กลับหน้าหลัก